گوگل

 

 

گوگل
تصاویر: محرم در کربلا

http://www.tebyan.net/weblog/gh_mahdi/index.aspx?PageSize=15&PageIndex=4

 

محرم آمد و ماه عزا شد

مه جانبازی خون خدا شد

جوانمردان عالم را بگویید

دوباره شور عاشوار به پا شد

……….

 

باز محرم رسید، ماه عزای حسین

 

سینه ی ما می شود، کرب و بلای حسین

کاش که ترکم شود غفلت و جرم و گناه

تا که بگیرم صفا، من ز صفایحسین

ادامه در   

http://hajj.ir/hadjwebui/news/wfShowOpinion.aspx?id=29897